BIP Sądu Rejonowego w Zgierzu

Nowa siedziba Sądu Rejonowego w Zgierzu     Do miesiąca marca 2010 roku Sąd Rejonowy w Zgierzu funkcjonował w czterech, a okresowo nawet w pięciu oddalonych od siebie budynkach na terenie miasta Zgierza i Ozorkowa. Większość z tych siedzib pozostawała dodatkowo w bardzo złym stanie technicznym, co w sposób oczywisty utrudniało funkcjonowanie instytucji, a także nie licowało z powagą Wymiaru Sprawiedliwości, nie stwarzało godnych warunków przyjęć interesantów i komfortu pracy zatrudnionych w Sądzie pracowników.

    Inwestycja budowy nowej siedziby Sądu została rozpoczęta we wrześniu 2007 roku.

    Decyzję o powstaniu nowej siedziby Sądu podjęło Ministerstwo Sprawiedliwości, inwestorem był Sąd Okręgowy w Łodzi, zaś generalnym wykonawcą projektu został Polimex Mostostal Lublin.

     Budynek Sądu Rejonowego w Zgierzu posiada 4 800 m.kw. 

     Wyposażony jest między innymi w czternaście klimatyzowanych sal rozpraw, wzorcowo wyposażony, certfikowany Przyjazny Pokój Przesłuchań, bibliotekę, Pokój Mediacji oraz salę konferencyjną, przestronne, spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa pomieszczenia aresztu wraz z izolatkami i odrębnymi ciągami komunikacyjnymi łączącymi te pomieszczenia z poszczególnymi salami rozpraw oraz nowocześnie i profesjonalnie zabezpieczone przed ewentualnym zalaniem lub podsiąkaniem pomieszczenie archiwum.

     Jak przystało na Sąd XXI wieku – wizytówką Sądu Rejonowego w Zgierzu jest jego informatyzacja. Obejmuje ona między innymi kompleksowy system informacji, którego elementem jest INFOKIOSK oraz system elektronicznej wokandy (SWOR), jak również Elektroniczna Księga Wieczysta oraz wpłatomat. Obsługa wskazanych systemów wymaga aż dwóch potężnych serwerowni.

     Budynek Sądu Rejonowego w Zgierzu spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa, począwszy od ochrony przeciwpożarowej po ochronę osób i mienia znajdujących się na terenie obiektu. Sąd Rejonowy w Zgierzu już u wejścia dysponuje t. zw. rentgenem prześwietlającym bagaże i bramką wykrywającą obecność metalu.

     Cała powierzchnia budynku oraz jego otoczenie objęte są monitoringem, zaś dodatkowo porządek i bezpieczeństwo w siedzibie Sądu zapewniają rozbudowane służby ochrony.

     Sąd Rejonowy w Zgierzu dysponuje nadto t. zw. systemem przyzywowym umożliwiającym niezwłocznym przekierowanie patroli ochrony do punktu ewentualnego powstania potencjalnego zagrożenia.
Podpisał: Łukasz Kacprzak
Dokument z dnia: 16.11.2010
Dokument oglądany razy: 31 190
Opublikował: Łukasz Kacprzak
Publikacja dnia: 04.01.2012
 
wydruk z dnia: 25.10.2021 // www.zgierz.sr.gov.pl