mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuPomoc i porady prawne


1. Bezpłatne porady prawne

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
www.wpia.uni.lodz.pl

Kliniki prawa czynne są
od października do maja
(z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii i sesji egzaminacyjnych)
poniedziałek - piątek
10:00 - 12:00

Adres:
Studencki Punkt Informacji Prawnej
Klinika Prawa - Klinika Praw Dziecka
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pok. 0.27

Zapisy na spotkania telefoniczne
42 635 46 32

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
www.wpia.uni.lodz.pl/klinika

klinika@wpia.uni.lodz.pl

2. Bezpłatne broszury informacyjne
dostępne na terenie siedziby Sądu Rejonowego w Zgierzu

3. Pomoc i porady

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zgierz, ulica Sadowa 6a
tel. (42) 719 - 09 - 53, 719 - 06 - 33

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zgierz, ulica Łęczycka 4
te. (42) 716 - 65 - 63

Dom Pomocy Społecznej
Zgierz, ulica Chełmska 16
tel. (42) 716 - 67 - 63

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zgierz, ulica Długa 56
tel. (42) 716 - 11 - 32

Polski Komitet Pomocy Pomocy Społecznej
Zgierz, ulica Długa 56
tel. (42) 716 - 31 - 06

Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych
Aleksandrów Łódzki, ulica Warszawska 10
tel. (42) 712 - 17 - 71

Srodowiskowy Dom Samopomocy
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Aleksandrów Łódzki, ulica 1 Maja 43/47
tel. (42) 712 - 16 - 17

Dom Pomocy Społecznej
Głowno, ulica Karasicka 51
tel. (42) 719 - 07 - 40

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Głowno, ulica Kilińskiego 2
tel. (42) 719 - 26 - 46

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Głowno, ulica Sikorskiego 3
tel. (42) 719 - 27 - 09

Dom Pomocy Społecznej
Ozorków, ulica Mickiewicza 1
tel. (42) 718 - 93 - 55

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ozorków, ulica Nowe Miasto 14
tel. (42) 710 - 31 - 64

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ozorków, ulica Wigury 14
tel. (42) 277 - 14 - 51

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Ozorków, ulica Listopadowa 9a
tel. (42) 718 - 24 - 94

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Parzęczew, ulica Południowa 1
tel. (42) 718 - 66 - 16

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Stryków, ulica Kościuszki 27
tel. (42) 719 - 80 - 02


www.Pokrzywdzeni.gov.pl


Centrum Praw Kobiet
www.cpk.lodz.pl

www.wstroneojca.pl

www.niezapominajka.org

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Niebieska linia"
www.niebieskalinia.pl
tel. (42) 681 - 80 - 07

Telefon dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w rodzinie:
801 - 12 - 00 - 02


Pomarańczowa Linia
Telefon Pomocy Rodzicom, których Dzieci Piją
801 - 14 - 00 - 68
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Schronienie, pomoc społeczna, socjalna, porady prawne, terapia indywidualna, grupowa, rodzinna, poradnictwo w sprawach rodzinnych, psychologicznych, socjalnych, pielęgniarskich, porad i informacji w ramach telefonu zaufania dla rodzin w sytuacji kryzysowej.

Tel./Fax: 42 640 65 91
91-873 Łódź
ul. Franciszkańska 85,95
hostel@xl.wp.pl


Łódzkie Towarzystwo Wspierania Dziecka i Rodziny "Lokomotywa"

Prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela pomocy ukierunkowanej na pracę z rodziną zastępczą lub naturalną, której dzieci umieszczone są w placówkach opiekuńczo - wychowawczych lub w rodzinnej opiece zastępczej - porady socjalne, prawne, pedagogiczne, psychologiczne).

Tel./Fax: 42 674 92 12
Łódź, Pilarskiego 12
towlokomot@poczta.onet.pl


Fundacja Pomocy Rodzinie "Opoka"

Prowadzi jednostę specjalistycznego poradnictwa (udziela porad psychologicznych, prawnych, spcjalnych, prowadzi terapię rodzin, w ośrodku istnieje możliwość dokonania obdukcji lekarskiej).

Tel. 42 630 61 80; 42 633 75 43
Łódź, pl. Barlickiego 11
opoka@toya.net.pl


Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela porad prawnych, psychologicznych, socjalnych i rodzinnych)

Tel. 42 639 95 81; 42 639 95 82
Fax: 42 639 95 80
Łódź, Gdańska 111
caritas@toya.net.pl


Centrum Służby Rodzinie

Prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa (udziela pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji problemowej spowodowanej używaniem i uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych, przemocą, niewydolnością wychowawczą, rozpadem rodziny - porady prawne, psychologiczne, rodzinne)

Tel./Fax: 42 682 20 22
Łódź, Broniewskiego 1a
dyrekcja@csr.org.pl


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Aleksandrów Łódzki

Tel./Fax: 42 712 13 08
Warszawska 10/12
90-070 Aleksandrów Łódzki


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Głowno

Tel./Fax: 42 719 07 67
Kopernika 26a
95-015 Głowno
www.poradniapp-glowno.pl
poradniagl@poczta.onet.pl


Studencki Punkt Informacji Prawnej

Nieodpłatne porady prawne udzielane przez studentów osobom niezamożnym.

Uniwersytet Łódzki - Wydział Prawa i Administracji
Tel. 42 635 46 32
Łódź, Kopcińskiego 8/12 pok.207
klinika@wpia.uni.lodz.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Oferuje tzw. psychologiczną poerwszą pomoc, czyli krótkoterminową formę pomocy. Ośrodek udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom, które doznają przemocy, straciły pracę, utraciły bliską osobę, mają myśli samobójcze; możliwe konsultacje psychiatry i prawnika. Ośrodek świadczy także pomoc uczestnikom katastrof lub innych nagłych wydarzeń o charakterze traumatycznym; istnieje możliwość udziału w grupach wsparcia m. im. dla ofiar przemocy, osób po stracie partnera, dziecka, osoby bliskiej.

Tel. 42 630 11 02
90-004 Łódź
oik@mopz.pl


Punkt Konsultacyjny dla Osób Dotkniętych Przemocą

Jeżeli jesteś osobą dotkniętą przemocą, możesz skorzystać z pomocy konsultanta ds. przemocy obejmującej:
- wsparcie i poradę - w sprawach rodzinnych, doznanej przemocy, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
- współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej - polegającą na sstematycznym kontakcie z psychologiem i prawnikiem
- współpracę z Centrum Mediacji - w sytuacji, gdy sam nie możęsz porozumieć się z bliską osobą
- uruchomienie działań dotyczących Niebieskiej Karty - kontakt z Komendą Dzielnicową Policji
- nawiązanie kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- informacje o instytucjach dokonujących obdukcji - możliwość bezpośredniego umówienia się na spotkanie

Tel. 42 633 26 12
Piotrkowska 102
90-004 Łódź

Cynny:
wtorek, czwartek: 15:00 - 19:00
środa, piątek: 8:00 - 13:00


Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej

Tel.: 42 632 40 34; 42 632 39 36; 42 632 40 69
fax: 42 632 41 30
90-440 Łódź
Piotrkowska 149
sekretariat@mops.lodz.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek: 9:00 - 17:00
środa - piątek: 8:00 - 16:00
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Łukasz Kacprzak
Dokument z dnia: 08.10.2010
Dokument oglądany razy: 13 406
Opublikował: Łukasz Kacprzak
Publikacja dnia: 23.07.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj