mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuSkargi i wnioski

Właściwym w prawach skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Zgierzu jest Prezes Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Skargi i wnioski można składać:

- osobiście do Prezesa Sądu w godzinach przyjęć interesantów,

- na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta lub za pośrednictwem poczty na adres:

Sąd Rejonowy w Zgierzu
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zgierz.sr.gov.pl

- w formie ustnej do protokołu.

Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 roku poz. 524)WNIOSKI:

Wniosek o zwrot kosztów podróży
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Łukasz Kacprzak
Dokument z dnia: 11.06.2013
Dokument oglądany razy: 3 713
Opublikował: Łukasz Kacprzak
Publikacja dnia: 11.06.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj