mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuO sądzie

Wersja archiwalna zmieniona dnia 29.10.2010Obsługa interesanta

      Warunki stworzone w nowej siedzibie Sądu Rejonowego w Zgierzu umożliwiają nam obecnie podniesienie jakości obsługi interesantów między innymi poprzez stworzenie Biura Obsługi Interesanta i Czytelni Akt.

      Złożenie w Sądzie wszelkiej korespondencji nie wymaga obecnie udania się do konkretnego Wydziału, czy innej jednostki organizacyjnej, lecz odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta bezpośrednio przy wejściu do Sądu.


Sąd Rejonowy w Zgierzu jako ośrodek edukacji prawnej

      Sąd nie jest tylko miejscem sprawowania Wymiaru Sprawiedliwości. Realizuje on także inne, ważne zadania społeczne, spośród których przede wszystkim wymienić trzeba edukację prawną.

      Sąd Rejonowy w Zgierzu pozostaje szczególnie otwarty na współpracę z placówkami oświaty. W naszej siedzibie wielokrotnie gościliśmy dzieci i młodzież. Spotkania takie mają na celu zapoznanie gości z istotą pracy Sądu, ukazanie dzieciom „tajemnic” sali sądowej, przedstawienie młodzieży specyfiki pracy poszczególnych korporacji zawodowych, czy wreszcie zwrócenie jej uwagi na najczęściej dotykające ją niebezpieczeństwa, patologie i zjawiska z pogranicza prawa.

      Wiedząc, że nawet najcenniejsza wiedza musi być przekazywana w atrakcyjnej formie proponowaliśmy naszym najmłodszym gościom między innymi zwiedzanie pokoju przyjaznych przesłuchań, prezentowaliśmy możliwości infokiosku, czy organizowaliśmy symulację rozprawy głównej, w czasie której młodzież wcielała się w role w zależności od zajętego przez siebie na sali rozpraw miejsca lub też rodzaju wybranej przez siebie togi.

      W tym roku rozpowszechniliśmy także wśród zgierskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów, a także Placówek Psychologiczno – Wychowawczych wydaną nakładem Ministerstwa Sprawiedliwości publikację „Będę świadkiem w sądzie”.

      Nasza otwartość i chęć współpracy została wspaniale wynagrodzona – mogliśmy zaaranżować pokój przyjaznych przesłuchań wykorzystując piękną galerię prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Zgierzu.

Działalność informacyjna Sądu Rejonowego w Zgierzu

      Sąd Rejonowy w Zgierzu aktywnie uczestniczy w rozpowszechnianiu informacji ułatwiających dostęp do pomocy prawnej, pomocy społecznej, doradztwa, czy aktywizacji zawodowej.

      Cel ten realizujemy za pośrednictwem strony internetowej, starannie zagospodarowanych gablot informacyjnych, a także ulotek i broszur udostępnianych w naszej siedzibie.

Współpraca Sądu Rejonowego w Zgierzu z innymi instytucjami i organizacjami

      Podejmujemy liczne inicjatywy, które pozwalają na jak najlepszą realizację naszych zadań.

      Do corocznych obchodów Tygodnia Praw Ofiar zapraszamy szereg instytucji, stowarzyszeń i fundacji, do celów i zadań których należy udzielanie pokrzywdzonym pomocy. Przedstawiciele tych instytucji spotykają się z osobami zagrożonymi albo dotkniętymi przestępstwem, w bezpośredniej rozmowie przekazując informacje i oferty owocowe. Propagujemy także wiedzę na temat praw ofiar oraz możliwości uzyskania przez nie konkretnej pomocy prawnej, psychologicznej, czy finansowej, wykorzystując materiały informacyjne pochodzące od tych instytucji.

      Współpraca taka nie ogranicza się czasowo tylko do Tygodnia Praw Ofiar. W tym roku wśród części dzieci odwiedzających Sąd Rejonowy w Zgierzu, w tym tez przesłuchiwanych w pokoju przyjaznych przesłuchań rozpowszechniliśmy otrzymane od Fundacji „Amber” odblaskowe przywieszki zwiększające widoczność i bezpieczeństwo dziecka na drodze.

      Za pośrednictwem kuratorów sądowych współpracujemy również z placówkami i organizacjami, które – także za sprawą środków unijnych – mają możliwość zaoferowania nieodpłatnych, atrakcyjnych programów usamodzielniania, dokształcania i aktywizacji zawodowej.

      W roku bieżącym na terenie Sądu zorganizowany był między innym pokaz atrakcyjnej oferty Ośrodka OHP w Dobieszkowie w celu zapoznania z nią kuratorów zawodowych i społecznych, a następnie wykorzystania jej w pracy z osobami i rodzinami pozostającymi pod dozorem Sądu.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Łukasz Kacprzak
Dokument z dnia: 29.10.2010
Dokument oglądany razy: 10
Opublikował: Łukasz Kacprzak
Publikacja dnia: 29.10.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj